Disclaimer

Copyright© 2020 – De Zelte Vakantiewoning

De op deze website afgebeelde gegevens,
waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken,
 zijn eigendom van De Zelte Vakantiewoning,
dan wel bij De Zelte Vakantiewoning rechtsgeldig in gebruik. 


De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten,
waaronder auteursrecht en merkenrecht.
Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website,
dan wel van de door De Zelte Vakantiewoning verstrekte informatie op deze website
of in e-mail abonnementen is niet toegestaan
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Zelte Vakantiewoning.

De op deze website vermelde informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.